Rektorka: Neakademsko ponašanje Malog

21. novembar 2019. 15:40

Odbor za profesionalnu etiku Univerztiteta u Beogradu odlučio je na današnjoj sednici da je prilikom izrade doktorata Siniše Malog bilo neakademskog ponašanja, izjavila je rektorka Ivanka Popović.

Ona je istakla da će odluka Odbora biti prosleđena Senatu Univerziteta radi daljeg postupka prema pravilniku o poništavanju diploma.

U saopštenju izdatom posle sednice navodi se da je Odbor za profesionalnu etiku preinačio odluku Nastavno-naučnog veća Fakulteta organizacionih nauka i jednoglasno je utvrdio postojanje neakademskog ponašanja Siniše Malog prilikom izrade doktorske disertacije.

Ukazuje se da je na taj način Mali učinio povrede iz člana 22. Kodeksa profesionalne etike, jer je u delu disertacije doslovno preuzimao tekstove, odnosno cele pasuse iz tekstova drugih autora, bez navođenja njihovih imena.

Odbor za profesionalnu etiku je konstatovao da predloženu meru javne osude dekan Fakulteta nije izrekao, a izricanje mere je u njegovoj nadležnosti.

Odbor za profesionalnu etiku dostaviće konačno rešenje Senatu Univerziteta radi postupanja u skladu sa Pravilnikom o postupku poništavanja diplome i dodatka diplomi, navodi se u saopštenju.
Podelite