Zajedno u reciklažu

17. novembar 2019. 10:36

Tribina u okviru projekta „Zajedno u reciklaži“, koji je podržan Od Ministarstva za zaštitu životne sredine a realizuje ga udruženje „Živimo zajedno“ iz Beograda sa zadatkom da se u pet lokalnih samouprava podstakne aktivnost osoba sa invaliditetom na područiju zaštite životne sredine kroz različite vidove aktivnosti, kao što je reciklaža, povezivanje organizacija osoba sa inaliditetom sa biznis sektorom, održana je juče u Šapcu.

Zajedno u reciklaži, u Šapcu se sprovodi u saradnji sa Karitasom, a cilj je da se osobe sa invaliditetom uposle, ovoga puta u poslove reciklaže.

Projekat se sprovodi u pet gradova, u Šapcu, Kuli, Staroj Pazovi, Velikoj Plani i Vršcu.

Aktivnosti osoba sa invaliditetom će omogućiti njihovu veću vidljivost, socijalizaciju, inkluziju, a i razvijanje radnih sposobnosti i finansijsku dobit.

Partner u Šapcu je Karitas, i još jedan od benefita je što u svim gradovima se skuplja reciklažni otpad u skladu sa dozvolama koje ima udruženje Živimo zajedno, tako da je i sa te strane finansijska prednost.

novinar: Đorđe Mijailović
Podelite