Širimo znanje: "Avijon je pao. Šabac je na nogama"

13. novembar 2019. 11:24

U okviru ciklusa "Širimo znanje", u šabačkom Narodnom muzeju etnolog Aleksandra Jovanović, muzejski savetnik održala je predavanje posvećeno priči o vazduhoplovcu Nikoli Krstiću i sećanju na pad aviona na privatnu kuću u današnjoj ulici Vlade Jovanovića, u aprilu 1928.godine.Podelite