Šabac: Održana Završna konferencija Projekta "Podrška razvoju obrazovanja i zapošljavanja"

21. oktobar 2019. 15:56

Završna konferencija Projekta "Podrška razvoju obrazovanja i zapošljavanja" SEED STEP II, u koji je bilo uključeno 12 lokalnih samouprava održana je u Šapcu.Vodeći partner na projektu je Organizacija Volkshilfe Solidaritet iz Beča, a finansirala ga je Austrijska razvojna agencija. Projekat je, pored ostalog, omogućio razmenu iskustava u lokalnim samoupravama regiona, a Šabac je istinski bio primer dobre prakse.Podelite