Kako žive penzioneri?

16. oktobar 13:37

Na kraju posete Srbiji, Tim Međunarodnog monetarnog fonda ocenio je da su ekonomski rezultati Srbije dobri, da strukturne reforme i dalje napreduju, mada uz kašnjenja u nekim oblastima. Prema oceni tima koji je predvodio Jan Kes Martejn, jednokratna isplata penzionerima i povećanje plata u javnom sektoru ne ugrožavaju fiskalnu održivost, ali bi vlasti trebalo da pažljivo prate izvršenje budžeta do kraja godine. Istraživali smo kako žive penzioneri, koji su prethodnih godina pretrpeli najveći udar na kućni budžet. Kako penzioneri reaguju na najavljenu jednokratnu pomoć?

Dobro je ali mora se voditi računa, ocena je MMF-a. Ministar finansija Siniša Mali kaže da je sada finansijska situacija stabilna, a da su u toku reformi najveći pritisak pretrpeli penzioneri, Tim MMF ukazao je da će ponovno uvođenje indeksacije penzija u 2020. godini obezbediti da sistem u većoj meri bude baziran na pravilima.

Penzioneri u Šapcu, kažu da su penzije male, i da se živi teško, ali se nadaju boljem.

Najavljena je jednokratna pomoć penzionerima. Uskoro, najstarijim sugrađanima, u novčanicima će se naći još po pet hiljada dinara.

Prošle godine, penzioneri su dobili jednokratnu pomoć od 3 hiljade, dok je 2016 i 2017. godine taj iznos bio pet hiljada dinara.
Podelite