Svetski dan borbe protiv Alchajmerove bolesti

21. septembar 2019. 19:09

Cilj je skretanje pažnje javnosti o značaju bolesti, poteškoćama i izazovima u dijagnostici i lečenju, kao i potrebama i problemima sa kojima se oboleli i njihove porodice svakodnevno susreću. U svetu od Alchajmerove bolesti, boluje oko 18 miliona osoba, a procenjuje se da kod nas oko 100.000 osoba ima ovu bolest ili neku vrstu demencije, koje predstavljaju mentalno propadanje u najmanje dve oblasti, kao što su pamćenje, govor, prostorna orijentacija.
Podelite