Glavni dan vašara

21. septembar 18:54

Šabački vašar zvanično je počeo u subotu, a po tradiciji, 21. septembar predstavlja glavni dan. U tom periodu, vašar poseti više stotina hiljada ljudi.
Podelite