Svega na vašaru ima!

16. septembar 2019. 14:36

Šabački vašar zvanično je počeo juče. Najvaća pijaca u ovom delu Evrope, koja se organizuje u čast Male gospojine, nekad je trajala tri dana. Danas Malogospojnski vašar u Šapcu, poseti više stotina hiljada ljudi u periodu od 14. do 23. septembra. Za to vreme, ovde se može pazariti gotovo sve što se zamisliti može, a kupci i prodavci slažu se u jednom, važno je kako kažu, smo da posluži vreme i ne padne kiša.
Podelite