Uništavanje larvi komaraca u ponedeljak

6. septembar 12:32

U ponedeljak 9. septembra, ako budu povoljni vremenski uslovi, biće obavljen tretman suzbijanja larvi komaraca od devet do 18 časova. Radovi će po planu trajati tri dana. Tretman je poveren preduzeću EKO-DEZ d.o.o. iz Beograda.
Podelite