U susret Čivijadi: Nagradni konkurs otvoren do 31.avgusta

26. avgust 2019. 13:17

Ovogodišnja Čivijada sa Čivijaškim karnevalom, u organizaciji Turističke organizacije grada Šapca biće održana od 12.do 14.septembra. Tradicionalni nagradni konkurs otvoren je do 31.avgusta.
ČIVIJADA SA ČIVIJAŠKIM KARNEVALOM
Šabac, 12. 13. i 14. septembar 2019.

NAGRADNI KONKURS
otvoren do 31. avgusta 2019.


1. SATIRIČNA PRIČA (do 28 redova)
I nagrada ....................... 15.000,oo din
II nagrada........................ 10.000,oo din
III nagrada....................... 5.000,oo din

2. KARIKATURA (C/B – tuš tehnika)
I nagrada.........................15.000,oo din
II nagrada.........................10.000,oo din
III nagrada......................... 5.000,oo din

3. AFORIZAM
I nagrada..........................15.000,oo din
II nagrada..........................10.000,oo din
III nagrada............................5.000,oo din
- Uz rad poslati: ime i prezime, adresu, broj telefona (bez šifre)
- Nije ograničen broj poslatih radova
- Radove slati na adresu:

TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA ŠAPCA
15000 Šabac
ul. Gospodar Jevremova br. 23
Podelite