Počeo Gospojinski post

14. avgust 15:45

Danas je počeo Gospojinski, ili Bogorodičin post. Traje petnaest dana, do Velike Gospojine. Kao i svaki, tako i ovaj post ima dve strane: telesnu i duhovnu. Stvarni post koji obuhvata i telesni i duhovni aspekat, privodi čoveka smirenju.
Podelite