Rastko - čovek koji pomaže svom selu

14. avgust 12:19

Rastko Maletić, rodom iz Ribara, radni vek proveo je u Međunarodnoj špediciji putujući svetom, uvek se vraćao u svoje rodno selo i pokušavao da u njemu život učini boljim. Ta ljubav prema Ribarima, jedan je od motiva da već godinama sarađuje sa seoskom ambulantom kojoj pomaže u opremanju i rekonstrukciji.

Rastko Maletić želi da on i njegove komšije u Ribarima imaju što bolje uslove za lečenje u tom selu, ovoga puta zahvaljujući njegovoj pomoći urađen je šalter za medicinsku sestru.

Prošle godine Maletić je donirao ulazna PVC vrata i pomogao u renoviranju toaleta za pacijente.

Maletiću su zahvalni i predstavnici Doma zdravlja, koji su izrazili oduševljenje ovakvim vidom saradnje i podrške i dodelili mu zahvalnicu za izuzetan doprinos u unapređenju uslova rada zaposlenih u ambulanti u Ribarima.
Podelite