Radovi u Maloj Vranjskoj

19. jul 2019. 15:20

Paralelno sa rekonstrukcijom ulica u gradu, radi se i asfaltiranje seoskih puteva. U toku su radovi na putu od Dobrića prema Radovašnici u dužini od oko tri kilometra, i dva kilometra puta kroz Malu Vranjsku.
Podelite