Neonikotinoidi ugrožavaju pčele

4. jul 2019. 14:27

Sve su češća uginuća pčela, kako kod nas, tako i svuda u svetu. Iako se odavno sumnjalo da je upotreba pesticida na bazi neonikotinoida jedan od uzroka velikih pomora pčela, sve više je potvrda tih sumnji.
Podelite