Izrada Plana razvoja Šapca do 2030.godine

23. jun 2019. 15:08

Članovi Privrednog saveta grada Šapca u okviru redovne sednice u Gradskoj kući upoznati su sa metodologijom izrade Plana razvoja grada Šapca od 2020. do 2030. godine, kao i sa izradom Generalnog urbanističkog plana grada Šapca. Skupu su prisustvovali i članovi radne grupe za izradu novog dokumenta.
Podelite