Niska cena tovnih junadi

21. jun 2019. 15:32

Stanje u stočarskoj proizvodnji je veoma zabrinjavajuće. Cena tovnih junadi je niska, a ako se budu prodavali ispod minimuma, mnogi stočari će ugasiti proizvodnju.
Podelite