Uticaj visokih temperatura na mlečnost krava

11. jun 16:57

Temperature vazduha iznad 30 stepeni za svaku životinju predstavlja izuzetno veliki stres. Najviše problema nastaje kod uzgoja krava, odnosno u proizvodnji mleka.

Velike vrućine mogu da dovedu do temperaturnog šoka kod mlečnih krava , koji za posledicu ima smanjenje količina mleka koje daju. Ako se još doda i povećana vlažnost vazduha, situacija se pogoršava. Najveće promene su kod kvaliteta mleka i procenta mlečne masti.

Problem se može ublažiti ukoliko se obezbede adekvatni uslovi u prostorijama u kojima grla borave, kao i dovoljna količina vode.

Tokom letnjeg perioda često se dešava da se mleko nakon muže neohladi, što drastično utiče na kvalitet. Savet poljoprivrednicima je da se mleko ohladi na minimum šest stepeni, odnosno četiri stepena ukoliko se čeka 24 časa do transporta i predaje mleka.
Podelite