Problemi sa korovima u kukuruzu

28. maj 11:47

Prema podacima poljoprivrednih stručnjaka, kukuruz zasejan na teritoriji grada Šapca, trenutno dobro napreduje. Međutim, zakorovljenost je primetna na mnogim njivama, jer zbog vremenskih uslova ratari nisu uspeli da obave zaštitu useva posle setve.
Podelite