Od politike može da se živi

22. maj 19:30

Stan up "Birač protiv Preletača", bio je završnica jučerašnjih aktivnosti Asocijacije "Duga" i Nacionalne koalicije za decentralizaciju. Na žalost, malobrojna publika, ali jasna poruka skupa da "zapravo narod, građani u Srbiji malo znaju o celoim izbornom sistemu.
Podelite