U Šapcu na snazi redovna odbrana od poplava

16. maj 10:08

U Šapcu su na snazi mere redovne odbrane od poplava. Na reci Savi, kod Silosa, jutros u sedam sati izmeren je vodostaj od 407 centimetara, zbog čega su stečeni uslovi za proglašenje redovne odbrane od poplava. Redovna odbrana od poplava se proglašava kada je reka na koti od 400 centimetara, a vanredna ukoliko dostigne 500 centimatara. Vrh vodostaja Save kod našeg grada očekuje se u naredna dva dana, ali se ne očekuje opasnost od izlivanja. Iz Gradskog štaba za vanredne situacije obaveštavaju da se redovno prati promena nivoa vode i promene stanja na odbrambenim linijama. O proglašenju redovne odbrane od poplava obaveštena su i komunalna preduzeća i nadležni organi na teritoriji grada. Izmereni vodostaj u 12 časova bio je 421 centimetar.
Podelite