15.maj - Svetski dan porodice: Izazovi pred savremenom porodicom

15. maj 12:42

Petnaesti maj se obeležava kao Svetski dan porodice sa ciljem podsećanja na važnost i značaj identiteta porodice. Savet za brigu o porodici Grada Šapca u saopštenju za javnost podseća da je savremena zajednica izložena brojnim izazovima koji prete očuvanju funkcije svake porodice.
Celokupna globalizacija zahvata i samu porodicu pa pored brojnih prednosti sa sobom donosi teškoće, kao što su otuđenost, nedovoljna posvećenost, netolerancija pa čak u nekim slučajevima dolazi i do gubitka porodičnih veza. Upravo zbog ovakvih problema u Šapcu je formiran Savet za brigu o porodici od strane članova koji su primetili sve veće pretnje među kojima dominiraju porast trenda porodičnog nasilja, sve veći vrtlog zanemarivanja istinskih tradicionalnih vrednosti, materijalnog i duhovnog siromaštva kao i alarmanti podaci o porastu broja porodica koje koriste socijalnu pomoć. Savet za brigu o porodici će u narednom periodu pokušati da utiče na rešavanje ili ublažavanje navedenih problema kroz organizovanje radionica i raspisivanje konkursa pomoći najugroženijim porodicama. Nedovoljni mehanizmi institucija, manjak stručnih kadrova i površna informisanost su takođe neki od problema koje nadležno ministarstvo treba da razmotri i pomogne poboljšanju statusa porodice u savremenom društvu, navodi se u saopštenju Saveta za brigu o porodici.
Podelite