Sava kod Šapca, u 12 časova, 332 centimetara

15. maj 11:47

Na osnovu informacija iz Srbijavoda, o stanju vodotokova prvog reda na teritoriji grada Šapca, reka Sava se danas u sedam sati se nalazila na koti od 330 centimetara, a u 12 časova je izmereno 352 centimetara. Jutros izmereni vodostaj, u odnosu na jučerašnji dan, bio je viši za 60 centimetara.
Prema informacijama Štaba za vanredne situacije grada Šapca reke Sava i Drina trenutno su u porastu. Na Dobravi i Cerskom obodnom kanalu voda u minor koritu, odnosno u delu korita kroz koji protiču srednje i male vode.Gravitacioni ispusti su zatvoreni. Od crpnih stanica u radu je crpna stanica Kalenića Revenica koja održava projektovani režim vode u kanalu. Prati se stanje vodostaja i na ostalim crpnim stanicama i kada budu ispunjeni uslovi crpne stanice će krenuti sa radom.Vodotokovi drugog reda na teritoriji Šapca su sigurni, stabilni, prohodni i imaju ravnomeran tok. Sva kiša koja je pala u toku noći ostala je slivena u okvirima rečnih korita.
Vodotokovi drugog reda su prohodni jer je prethodnih godina očišćeno više od 100 kilometara bujičnih potoka, najviše u Pocerini.
Podelite