Za osmeh, za radost, za život: Budimo humani Čivijaši

20. april 15:42

U okviru manifestacije "Ulica humanih čivijaša", zainteresovani koji nisu u prilici da posete Gpospodar Jevremovu, mogu biti deo ove humanitarne akcije doniranjem sredstava. Za lečenje dece od teških i retkih bolesti sredstva se mogu uplatiti na sledeći račun:
Primalac:Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa gradova 840-744141843-14
Svrha uplate: obavezno upisatiFond za lečenje dece
Poziv na broj: u prvu kućicu upisati 97, u drugu 92-099
Podelite