Prolećna zaštita voća i ratarskih kultura

20. februar 13:24

Period viših dnevnih temperatura, koje pogoduju kretanju vegetacije, poljoprivrednici treba da iskoriste kako bi obavili agrotehničku meru zaštite voća i ratarskih kultura od bolesti, štetočina i korova.
Podelite