Nakon požara: Mišarci zahtevaju zatvaranje kompanije Kemis

8. februar 14:44

Treći dan nakon požara u kompaniji Kemis, koji je izazvao strah kod meštana Mišara, izveštaj merenja uticaja nije dostavljen. U hali koja je izgorela, nalazila se velika količina zapaljivih materijala, a zbog visokih temperatura dolazilo je do povremenih eksplozija.
Podelite