Odnošenje smeća

7. februar 15:20

Javno -komunalno preduzeće "Stari grad" sutra će, prema rasporedu, mešani komunalni otpad odnositi iz mesnih zajednica Maovi, Bogosavac, Varna, Dobrić, Krivaja i Bukor.
Podelite