Odnošenje smeća

6. februar 18:04

Javno komunalno preduće "Stari grad" Šabac sutra će kućni komunalni otpad odnositi sa područja Male i Gornje Vranjske, Cerovca, Štitara, Rumske, Metlića i Lipovih Voda. Ambalažni selektovani otpad odnosiće se iz Drenovca.
Podelite