POZIV ZA IZMIRENJE DUGOVANJA

5. decembar 2018. 14:10

Poreska služba podseća da je istekao rok za plaćanje poreza na imovinu i poziva građane da izmire svoja dugovanja najkasnije do 21. decembra, uz napomenu da je neplaćanje poreza prekršaj za koji je, po zakonu, predviđeno novčano kažnjavanje.
Podelite