Pešadijska gađanja u Desiću

30. septembar 2018. 14:52

Jedinice vojske Srbije izvodiće pešadijska gađanja na strelištu "Desić" od ponedeljka prvog oktobra, do petka 5.-og oktobra u vremenu od 7 sati do 22 časa. U vreme izvođenja gađanja zabranjuje se kretanje, zadržavanje i boravak ljudi, stoke, motornih vozila i stočnih zaprega, u blizini strelišta kao i na deonicama puta koja vode ka njemu. Granice opasnog područja biće obeležene crvenim barjacima, a na prilazima biće postavljena straža čije se komande moraju poštovati.
Podelite