Skupština jednoglasno usvojila predlog o postavljanju spomenika nastradalim novinarima RTS-a i Radio Šapca

28. septembar 2018. 19:17

A jedna od usvojenih tačka na današnj sednici Skupštine grada Šapca, odnosila se na odluku postavljanja spomenika novnarima šabačkog dopisništva RTS-a i radio Šapca, poginulim na radnom zadatku, 9-tog okotbra 1991-ve godine u Republici Hrvatskoj. Ovaj pedlog, odbornici su usvojili jednoglasno.
Podelite