Kašnjenje subvencija i po godinu dana

22. septembar 2018. 17:56

Poljoprivredni prozvođači, kao neke od problema sa kojima se susreću ističu – kašnjenje subvencija, kao i nepoznavanje kriterijuma po kojima se one isplaćuju. Kašnenja su, u nekim slučejevima, i do godinu dana, a na teritoriji Mačve i Pocerine, u proseku se duguje oko 200 do 300 hiljada dinara, po prijavljenom poljoprivrednom gazdinstvu.
Podelite