Radovi u Šapcu

21. septembar 2018. 16:42

Gradska uprava Grada Šapca - Odeljenje za inspekcijske i komunalno-stambene poslove, obaveštava građane da će JKP „Toplana-Šabac“, obavljati raskopavanje površine javne namene u Šapcu, u ulici Jove Kursule broj 8 ; Despota Stefana Lazarevića broj 65. ; Vojvode Stepe br. 38. ; Drinske divizije br. 30 i Norveškoj ulici br. 44. Reč je o priključenju objekata na distributivnu gasnu mrežu a radovi će trajati do 30-tog decembra.
Podelite