Sutra 24. sednica Skupštine grada

11. septembar 2018. 19:31

Za sutra je u Šapcu zakazana 24-ta sednica Skupštine grada Šapca. Rokom je uslovljeno razmatranje predloga Odluke o usvajanju godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Šapca za 2018.godinu, o čemu odluku donosi Skupština. Na dnevnom redu sednice je i utvrđivanje i prestanak mandata jednog odbornika i potvrđivanje mandata novog, kao i predlog rešenja o razrešenju dva člana Nadzornog odbora Javno-komunalnog preduzeća „Stari grad“ i imenovanje novih.
Podelite