Sutra licitacija za zakup prostora na Šabačkom vašaru

9. septembar 2018. 19:12

Malogospojinski vašar ubuduće će se održavati na novoj lokaciji, na prostoru Stare kasarne na Starom gradu. Prostor je infrastukturno opremljen i bolje pozicioniran u odnosu na Mihailovac. Organizator Malogospojinskg vašara, Javno komunalno preduzeće "Stari grad", objavilo je Javni poziv za učešće na licitaciji za zakup prostora namenjenog za postavljanje ugostiteljskih objekata, kao i za prodaju industrijske i polovne robe. Licitacije će, prema rasporedu, biti održane sutra, u utorak i sredu, a razgledanje lokacije je sutra, u periodu od 9 do 11 časova.
Podelite