Stočarstvo u krizi

6. septembar 2018. 18:20

I pored izrazito povoljnih uslova, stočarstvo u Srbiji je već godinama u krizi. Broj stoke se u poslednje tri decenije značajno smanjio, a proizvodnja svih vrsta mesa opala je sa 650 na 440 hiljada tona godišnje. Potrošnja po stanovniku smanjena je u tom periodu sa 65 na 43 kilograma mesa godišnje, a sada jedva dostiže 38 kilograma godišnje po stanovniku. Prema procenama stručnjaka, najteže stanje je u govedarstvu. Proizvodnja junećeg mesa u Srbiji je gotovo ugašena, a za oparavak neophodan je uvoz junica.
Podelite