Pešadijska gađanja na strelištu u Desiću

1. septembar 2018. 17:21

Jedinice Vojske Srbije izvodiće pešadijska gađanja na strelištu "Desić" tokom cele naredne sedmice - od 3.do 7.septembra, u vremenu od sedam do 22 časa. U vreme izvođenja gađanja zabranjuje se kretanje, zadržavanje i boravak ljudi, stoke, motornih vozila i stočnih zaprega u blizini strelišta u Desiću, i na deonicama puta koje vode ka njemu. Granice opasnog područja biće obeležene velikim crvenim barjacima, a na prilazima biće postavljena straža čije komande se moraju bezuslovno poštovati. Početak i završetak gađanja označavaće se sirenom.
Podelite