U šabačkom kraju pod sistemom za navodnjavanje svega 10 odsto oranica

30. avgust 2018. 18:51

U Srbiji pod sistemima za navodnjavanje nalazi se svega dva do tri odsto obradivih površina, što je sedam puta manje nego što je svetska praksa. Osim nedovoljne površine, problem je i što se postojeći sistemi ne koriste dovoljno, pa se iz godine u godinu, naročito kad je suša trpi šteta, a prinosi su manji.U Srbiji ima 3,5 miliona hektara obradive površine, a samo se oko 120 hiljada hektara navodnjava. Dominantan način navodnjavanja u celoj zemlji je veštačka kiša, na oko 85 odsto navodnjavanih površina. Kada je šabački kraj u pitanju navodnjava se oko 4 hiljade hektara pod voćem i povrćem i to sistem kap po kap, i 1000 hektara ratarskih kultura tifonima. Ako uzmemo da na teritoriji grada ima oko 54 000 hektara oranica, koje se intenzivno obrađuju, to je svega 9-10% pod sistemom za navodnjavanje.
Podelite