Narodna skupština Srbije i Skupština Autonomne pokrajine Vojovodine beleže pad otvorenosti u odnosu na 2016. godinu

11. jul 2018. 16:30

Narodna skupština Srbije i Skupština Autonomne pokrajine Vojovodine beleže pad otvorenosti u odnosu na 2016. godinu i ispunjavaju tek nešto više od polovine indikatora kojima se meri otvorenost institucija. Ove dve institucije u prošloj godini ispunjavaju 55 odsto indikatora otvorenosti, što je za četiri odsto manje nego pre dve godine, zaključak je istraživanja “Otvorenost parlamenta u Srbiji u 2017.godini”. Ovo istraživanje, koje meri stepen otvorenosti na osnovu četiri principa: transparentnosti, pristupačnosti, integriteta i delotvornosti, sprovela je CRTA, u saradnji sa partnerima iz regionalne mreže organizacija civilnog društva „ActionSEE“ u periodu od januara do kraja aprila 2018. godine.
Podelite