De Heus fabrika u Ćupriji

11. jul 2018. 16:27

De Heus jača svoju tržišnu poziciju u Srbiji kupovinom još jedne fabrike hrane za životinje. Naime, 4. jula ove godine, Royal De Heus je potpisao ugovor o kupovini fabrike hrane za životinje Komponenta u Ćupriji. Kako bi se odgovorilo povećanoj tražnji, istovremeno sa modernizacijom nove fabrike, u De Heusu će nastaviti i širenje kapaciteta fabrike u Šapcu, čime će ova dva postrojenja imati ukupan proizvodni kapacitet od 260 hiljada tona na godišnjem nivou.
Podelite