Savremeno prasilište

9. jul 2018. 18:06

Porodica Đurić iz Mišara, investirala je u savremeno prasilište, čija je pogodnost što se ne čisti, niti polaže slama, a prasići su stalno na čistom podu, odvojeni od majke i imaju svoju termoregulacionu kućicu. Velika pomoć, ali i veoma krupna investicija.
Podelite