Skupština grada Šapca usvojila Odluku o pravima i uslugama socijalne zaštite

7. jul 2018. 18:58

Skupština grada Šapca usvojila je Odluku o pravima i uslugama socijalne zaštite. Prethodna je doneta 2011.godine, nakon stupanja na anagu Zakona o socijalnoj zaštiti, a zbog uvođenja novih prava i usluga bilo je više izmena i dopuna. Nova odluka sadrži ista prava i iste usluge kao i prethodna, ali postoje i određene novine.
Podelite