Pšenica još nije požnjevena

7. jul 2018. 18:56

Obilne padavine uticale su na to da još uvek na svim parcelama pšenica nije požnjevena. Žetva pšenice se odvija u etapama, i kako ratari kažu na parče, obilne i česte padavine teraju kombajne iz njiva. Za ostale kulture kiša je dobro došla, ali su pšenični usevi polegli na većini parcela, što znatno otežava žetvu, a vlaga je povećana. Ono što osim kiše nije na ruku ratarima je svakako i niska cena pšenice. Kažu da o tome više ne vredi ni pričati, jer višegodišnja niska cena od 15 do 19 dinara ne pokriva ni uloženo. Najviše je seju zbog stočne hrane i plodoreda.
Podelite