Veštačko osememenjavanje krmača

5. jul 2018. 19:17

U proizvodnji svinja sve više se koristi veštačko osemenjavanje. Tim povodom, načelnik Odeljenja za poljoprivredu grada Šapca Dušan Lazić i član Gradskog veća Slaviša Kostadinović sa saradnicima, posetili su domaćinstvo Dragana Đurića na Mišaru. Đurić od početka koristi ovaj program podsticaja koji sprovodi Odeljenje za poljoprivredu, a čiji je cilj podizanje rasnog sastava svinja čime se omogućava bolja cena na tržištu.
Podelite