Divlji parking umesto parka

1. jul 2018. 18:11

Nastavljamo sa temama iz zemlje i okruga. Građani Loznice koji žive u delu koji se nalazi između ulica Svetog Save, Bulevara Dositeja Obradovića i ulice Dragoljuba Popovića, gotovo čtitavu deceniju bore se za očuvanje parka i zelene površine, koja je nekada krasila prostor između njihovih zgrada i bila dečije igralište. U međuvremenu, odlukom grada, na mestu parka nikao je divlji parking, a buka, blato i prašina postali su satavni deo svkodnevice ovih ljudi.
Podelite