U Loznici i dalje nerešeni problemi opasnih materija

16. jun 2018. 16:52

A u Loznici, i dalje - nerešeni problemi opasnih materija. Gradsko veće grada Loznice, na poslednjoj redovnoj Sednici održanoj 1-og juna, razmatralo je Informaciju o opasnim materijama na prostoru nekadašnjih indrustijskih postrojenja FAK i Viskoza. Na ovaj problem, pažnju je skrenula opozicija na čelu sa odbornikom Mihailom Purićem, koji su prošlog meseca prikupili skoro 1.200 potpisa građana, sa zahtevom da se zaostale sirovine po hitnom postupku izmeste sa teritorije grada.
Podelite