Obezbeđen prostor za odlaganje zelenog otpada

13. jun 19:29

Javno komunalno preduzeće Stari grad obezbedilo je prostor za odlaganje biljnih ostataka sa područja grada, kako sa javnih površina, tako i iz individualnih dvorišta. Dvorište za odlaganje zelenog otpada nalazi se odmah iza kvantaške pijace na Mihailovcu, a na njega se biljni ostatci odlažu organizovano prijavom preko Kol centra, ali dostupno je i građanima koji ovu vrstu otpada žele da odlože u privatnoj režiji. Korist je višestruka. Uz čistiji i lepši grad, od biljnih ostataka se pravi kompost koji Gradsko zelenilo koristi u proizvodnji sadnica.
Podelite