Podriška suseda na putu ka Evropskoj uniji

9. jun 16:51

Predavači na seminaru „Podrška suseda na putu ka Evropskoj uniji“ iz naše zemlje ali i iz regiona obradili su popularne teme Kosova i Evropske unije. Seminar je namenjen za političku omladinu, članove Srpskog Pokreta Obnove i stranke iz regiona.
Podelite