Pešadijska gađanja na strelištu u Desiću

13. maj 20:34

Jedinice Vojske Srbije, na strelištu Desić, od sutra do petka, obavljaće pešadijska gađanja, u vremenu od 7 do 22 časa. U vreme izvođenja gađanja, zabranjuje se kretanje, zadržavanje i boravak ljudi, stoke, motornih i stočnih zaprega, u blizini strelišta, kao i na deonicama puta koje vode ka njemu. Granice opasnog područja obeležene su velikim crvenim barjacima, a na prilazima su straže čije se komande moraju bezuslovno poštovati.
Podelite