Rodoljub Šabić: Vlast samo na rečima za evropske tekovine

14. april 2018. 20:07

Aktuelna vlast samo je na rečima za evropske tekovine, bez podrške istinski demokratskoj instituciji - Povereniku za informacije od javnog značaja.
Podelite