Energetska efikasnost

5. mart 18:04

Peti mart se obeležava kao Dan energetske efikasnosti sa ciljem da podseti na uštedu, kao i na racionalno korišćenje energije, pre svega iz obnovljivih izvora, a ne fosilnih goriva. Kako bi razgovarali o energetskoj krizi i njenim mogućim rešenjima, prvi sastanak svetskih eksperata održan je na ovaj dan, 1998. godine u Austriji. Grad Šabac ima jasnu definisanu i usvojenu energetsku politiku, gotovo deceniju realizuje projekat izolacije stambenih zgrada, a osnovao je i budžetski Fond energetske efikasnosti.
Podelite